UT Ultrasonik Muayene ve Kalınlık Ölçümü


UT Testi, NDT testlerinde kullanılmaktadır. Kaynak yapılan parçanın yüzeyinde malzemedeki süreksizlikleri tespit etmek için uygulanır.

Ultrasonik test cihazı, açılı problar ve bağlantı ekipmanları ile uygulanır.

Testin amacı, kaynak yapılmış yüzeye problar yerleştirilerek, çizgisel hataların tespitidir.

UT testi ciddi tecrübe isteyen bir test yöntemidir. Kullanılan ekipmanı bilmek ve yorumlamak esasına dayanır. Malzemeye yüksek frekanslı ses dalgaları göndererek geri yansıması sistemi ile çalışır. Kullanılan ekipmanın probları bulunur. Test edilecek parçanın açısına göre kullanılır. Malzemeye gönderilen ses dalgaları zayıf ise o bölgede hata olduğu tespit edilir. Cihaz ekranında hatanın tam konumu ortaya çıkartılır. Bu yöntem ile kaynak dikişi, dövme malzemeler, döküm malzemeler, test edilebilmektedir. Ekipmanlarının pahalı olması sebebiyle diğer yöntemlere göre daha yetkin ve profesyonel firmalarda bulunur.

Bağlı bulunduğumuz standartlar;

EN 583 Tahribatsız Muayene-Ultrasonik Muayene
EN 12668 Tahribatsız Muayene – Ultrasonik Muayene Teçhizatının Karakterizasyonu ve Doğrulanması
EN 12223 Tahribatsız Muayene – Ultrasonik Muayene-Kalibrasyon Bloğu No.1 için Şartname
EN 27963  Çelik kaynakları-Kaynakların Ultrasonik Muayenesi için Kalibrasyon Bloğu No.2

Kaynak Malzemeleri
EN 1712  Kaynakların Tahribatsız Muayenesi

Döküm Malzemeler
EN 12680 -Döküm-Ultrasonik Muayene

Çelik Dövme Malzemeler
EN 10228  Çelik Dövmelerin Tahribatsız Muayenesi

Çelik Çubuk Malzemeler
EN 10308  Tahribatsız Muayene-Çelik Çubukların Ultrasonik Muayenesi