PT Sıvı Penetrant Testi


Bu test yine kaynaklarda yüzey hatalarını tespit etmenin bir başka yöntemidir. Tespit edilmesi talep edilen kaynak bölgelerinin yüzeye açık olması beklenir. Ön temizlik önemlidir. Parça ya da kalıntı bırakan kumaş parçaları ile temizlik tavsiye edilmez. Uygulama sırasında 3 adet sıvı kullanılır. Piyasada bu sıvıların farklı markaları bulunmaktadır. EN 3452-1 standardına bu sıvılar için tipler tanımlanmıştır.

İlk önce yüzey temizliği yapılır,

Penetrant sıvısı uygulanır,

15-20 dakika beklenir, ara temizlik yapılır,

Geliştirici uygulanır,

Tüm bu süreçlerin sonunda değerlendirme yapılır, tamir gerekiyorsa bunu içeren bir rapor hazırlanır, kaynak uygunsa uygun olduğuna yönelik rapor hazırlanarak süreç tamamlanır.