VT Görsel Muayene


VT Testi, Tahribatsız Muayene testinin ilkidir. Kaynak yapılan parçanın ilgili standart ve yönetmeliklere göre yapılıp yapılmadığı test edilir. Test sırasında el feneri, kaynak kumpası ve büyüteçler kullanılabilir.

Gözle yapılan kaynak kontrolleri, alanında uzman personellerce yapılmaktadır.

Testin amacı kaynak yapılan bölgede geometrik bozukluk olup olmadığı, teknik şartnameye uygunlu gibi kaliteyi etkileyen bir uygulama yapılıp yapılmadığını tespit etmektir.