EN 10301:2004 Açık deniz ve kara boru hatları için çelik borular ve bağlantı parçaları - Aşındırıcı olmayan gazların taşınmasında sürtünmenin azaltılması için iç kaplama


EN 10301:2004 Açık deniz ve kara boru hatları için çelik borular ve bağlantı parçaları - Aşındırıcı olmayan gazların taşınmasında sürtünmenin azaltılması için iç kaplama