Kaynak Mühendisliği Hizmeti.


Kaynaklı imalat yapan işletmelerde, özellikle yurtdışına ihraç edilen ürünlerin kaynak kontrolleri önem arz etmektedir. Kaynak yöntemi fark etmeksizin Kaynak Mühendisi ülkemize artık aranan meslek gruplarında yerini almıştır.

Ürettiğiniz ürünlerin prosesinde kaynaklı imalat varsa ihtiyacınız olacak kaynak kontrolleri, kaynak dokümanlarının hazırlaması, kaynak şartnamelerinin hazırlanması, ürünün kaynak haritasının çıkartılması gibi alanlarda hizmet vermeye devam ediyoruz.

İşletmelerin EN 1090 veya ISO 3834 belgelendirme süreçlerinde kaynak mühendisi olması istenir.

İşletmede Kaynak Mühendisi olmaması durumunda ISO 14731’e göre Kaynak koordinasyon eğitimi almış personel tercih edilebilir. Osten Mühendislik olarak bünyemizde bulunan kaynak mühendisleri ile işletmelere aşağıdaki alanlarda hizmet vermeye devam ediyoruz;

Kaynak mühendisliği danışmanlığı ( Proje bazlı veya yıllık anlaşma ile)

Kaynaklı imalatların kontörlü,

(VT, PT, MT, UT, RT) Kontrollerinin yapılması ve raporlanması,

Kaynak ile ilgili prosedürlerin oluşturulması,

Ürün kaynak haritasının çıkartılması,

EN 1090 sistem dokümantasyonlarının oluşturulması, (EX1, EX2, EX3)’ e göre,

ISO 3834 sistem dokümantasyonlarının oluşturulması,

Kaynaklı imalat için projeye göre WPS (Kaynak Şartnamesi) hazırlanması,

PQR kaynak yöntem onaylarının kontrolü, Projeye göre uygunluğu,

PQR test parçalarının hazırlığı,

Kaynakçı eğitimleri,

Kaynakçı belgelendirme,

Teknik şartnamenin gözden geçirilmesi,

Malzeme ve ekipmanların kontörlü, projeye göre uygunluğu

Teknik dokümanların hazırlanması,

ITP Test planlarının hazırlanması,

ISO 14731’e göre Kaynak koordinasyon personel eğitimi

Mühendislik ve Danışmanlık hizmeti,

Yaptığınız kaynaklı imalatlarda kaynak mühendisi ile dirsek temaslı hareket edilmesi, firma imajınız, yetkinliğiniz ve projenizin kaynakları açısından doğru teslim edilebilirliği açısından önemlidir.

Hizmet vermeden önce kontak kurduğumuz bazı işletmelerde doğru bilinen yanlışlar ile karşılaşmaktayız. Örneğin; 135 yöntemi olan gaz altı kaynağı yapan bir işletmede 111 Örtülü elektrot metal-ark kaynağına ait PQR bulunmakta. Ya da köşe kaynağı yapan firmada alın kaynağına ait PQR (kaynak yöntem onayı) olabilmektedir. Bu tür durumlar müşterilerinize karşı itibar kaybı oluşturabilir, müşteri nezdinde hoş karşılanmayabilir.

PQR onayı şirkete verilen, şirketin yaptığı kaynak yöntemlerini onaylayan çalışmadır. Personele verilmez.

Bunun için PQR çalışması yapmadan önce firmada yapılan kaynak yöntemlerini iyi tespit etmek gerekir. Belgelendirme kuruluşuna yapılacak bir PQR başvurusu ile tüm onaylar alınmalıdır. Adam gün ve test fiyatları yüksek olduğundan parça parça yapılması daha külfetli olacaktır.